Suokonmäen näkötorni, Lehtimäki, Alajärvi 28.6.2011

Näkötorni, Lehtimäki, Alajärvi, Suokonmäki

Alajärven kaupungin matkailusivut kertovat Lehtimäen Suokonmäen näkötornista seuraavaa:

Lehtimäen mäkiasutusalue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1995. Se poikkeaa omaleimaisuudellaan huomattavasti muista Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevista valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista. Korkeat mäet, lakialueen asutuksineen ja rinteillä sijaitsevine peltoineen ovat komea näkymä lähestyttäessä Lehtimäen taajamaa. Mäkimaiseman omaleimaisuus perustuu viljeltyjen rinnepeltojen, horisonttia hallitsevan perinteisen rakennuskannan ja alavien metsämaiden kontrastiin.

Lue lisääSuokonmäen näkötorni, Lehtimäki, Alajärvi 28.6.2011